บริษัท เมโทรทาวน์ จำกัด

รายละเอียดของบริษัท

ทำธุระกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ตั้งอยู่ จ.อุบลราชธานี จัดตั้งมาแล้วกว่า

10 ปี บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
โครงการ

เมโทรทาวน์ 2 ชยางกูร - ถนนคลังอาวุธ (ปิดการขาย)

เมโทรทาวน์ 3 ห้วยวังนอง - สนามบิน

เมโทรทาวน์ 5 ชยางกูร - อำนาจเจริญ

เมโทรทาวน์ 7 ชยางกูร - ขามใหญ่

เมโทรทาวน์ 8 ชยางกูร - ขามใหญ่ 

ที่อยู่สำนักงานใหญ่

เลขที่ 34/9 ซอยชยางกูร 42 ถนนชยางกูร
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร: 085-058-0500 
Fax : 045265454
Gmail: Lert.metrotown@gmail.com
Faecbook: Metrotown Ubon
Line@ : Metrotown
*วันเวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ : 7.30 - 17.30 น.