CAPPUCCINO | คาปูชิโน่

แบบบ้าน คาปูชิโน่

ฟังชั่น

     บ้านคาปูชิโน่ 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องพักผ่อน จอดรถได้ 2 คัน พื้นที่เตรียมอาหารและที่ซักล้าง

2 ที่จอดรถ

3 ห้องน้ำ

1 เตรียมอาหาร + ซักล้าง

3-4 ห้องนอน

1 มุมพักผ่อน